Nov 07 1995

Aynı Çizgide Devam

Posted by

Bilgi teknolojisi sektöründe yer alan kişilerle, son dönemde yaptığım görüşmelerde, demirbaşlar ve amortismanları ile ilgili yeni düzenlemelerin, geçtiğimiz senelerdeki yıl sonu satış patlamalarını tekrar oluşturacağı, ortak bir kanı olarak konuşuluyor.

Bunları işitince, geçtiğimiz aylarda yazdığım bir yazıyı hatırladım. Şubat doksanbeş’te yazdığım bir yazımda, kısaca diyorum ki: “Tam zamanı.”

Bildiğiniz gibi geçen seneye kadar, karlı şirketler genelde alımlarını sene sonunda yapmaya çalışırlardı. Bunda en büyük etken, demirbaşlarını yılın son gününde dahi alsalar bedelinin %50’sini amortismana ayırıyorlardı. Özellikle bilgi işlem sektöründe, yılın son iki üç ayı, hemen hemen yılın kalan dokuz ayına eşit cirolar yapılabiliyordu.

Geçtiğimiz sene ise yapılan bir değişikle bu imkan ortadan kaldırıldı. Artık demirbaşı aldığınız aydan itibaren sene sonuna kadar geçecek süre kadar amortisman ayırabiliyorsunuz. Dolayısı ile aralık ayında yapacağınız bir demirbaş alımının ancak on ikide birini amortismana ayırmanız mümkün. Üstelik kalan kısmını amortismanın biteceği son yıla kadar bekletiyorsunuz. (Son değişiklikle, eski yönteme geri dönüldü.)

Bu durumda ortaya çıkan sonuç, işletmelerin özellikle bilgi işlem ile ilgili yatırımlarını yılın ilk üç ayında yapmalarında fayda görecekleri.

Eğer demirbaşlar ile ilgili bir takım yeni uygulamalar dikkatle incelenir ve alıcılara aktarılabilirse pazarda bir miktar genişleme olacağının da düşünüldüğünü gözledim.

Hislerim, bilgisayar ile ilgili yatırımı özellikle demirbaş olarak yapmak isteyen şirketlerin, bilgi işlem sektörüne para harcamaya başlamalarının tam zamanının geldiğini söylüyor. Vakit çok geç olmadan ihtiyaç duyduklarınızı temin edin, model yenileyin.

Ben geçen sene bunlardan söz ediyorum ve bu sene uygulama tekrar değiştiriliyor. Bir başka deyişle, demirbaşlarını yılın son gününde alan işletmeler, bedelinin %50’sini amortismana ayırabiliyorlar. Kısaca, yukarıdaki paragrafların bir kısmını bu gün içinde kullanabiliriz.

Bu durumda, yazılımcılar yine versiyon yenilemeye başlayacaklar. Donanım satanlar, şirketlerin bilgisayar parkını genişletmek için yapacakları yatırımları izleyecek. Donanım, yazılım ve hizmet şirketlerini yoğun bir çalışma temposu bekliyor, hatta bu tempoya girildi bile.

Bütün bunlar olup biterken, kendinizi, bilgi teknolojisi sektöründe yer alan şirketlerin satış ve satın alma bölümlerinde kabul edin ve sene başında yaptığınız bütçenin bir anda nasıl değiştiğini kavramaya çalışın. Bilgi işlem departmanı sorumlusu veya bir kullanıcı olarak da aynı duyguları paylaşmamız mümkün.

Bir sene öncesinden, o sene sonuna değin ne kadar satacağınızı, buna karşılık ne kadar ürün getirmeniz gerektiğini, hangi büyüklükte kadro ile çalışmalısınıza cevap bulmuşken, tüm bu planları yeniden yapmak zorunda kalmanız ne kadar enteresan. ışletmenize neler alacağınızı planlamışken, tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini de, bunlara dahil etmemiz gerekir.

O kadar günlük yaşamak zorunda kalıyoruz ki, uzun vadeli planlar yapmaya çalışırken, kısa dönemde birbiri ardısıra gelişen olaylar, tüm stratejilerin değiştirilmesine neden oluyor.

Bir süre sonra, bir de bakıyorsunuz, her şey oluruna bırakılmış. Uzun vadeli planlar yapmayı ne zaman öğreneceğiz, merak ediyorum. Bu kadar kısa sürede, piyasaları bu kadar etkileyecek, birbirinden bu kadar farklı kararlar nasıl alınıyor acaba? Akşamdan sabaha, birileri oturup, ne yaparsak, kişileri daha çok şaşırtırız diye, bir şeyler icat ediyor olsa gerek.

* * * * *

Microsoft desteğinde düzenlenen bir toplantı, geçen haftanın aktivitelerindendi. Ultima şirketinin, “Gupta” ile ilgili tanıtımı, kalabalık bir izleyici grubuna hitap etti. SQL Windows ürünü beğeni topladı. Ancak, diğer bazı geliştirme araçlarından ne kadar farkı var, detaylı inceledikten sonra karar vermek gerekecek.

Bu sıralarda, yazılım firmalarının sevdiği konu, önümüzdeki versiyonlarda neler yapacaklarından bahsetmek. Bu kural, bu toplantıda da bozulmadı. Gupta’nın önümüzdeki dönemde piyasaya sunmayı planladığı ürünün, ne kadar detaylı olduğunu dinleme fırsatı bulduk.

* * * * *

“Devlet adamlarının bu kadar az olmasının nedeni şu olsa gerekir; Herkesin daha fazla acelesi olduğu bir dünyada uzun vadeli işler daima o anda yapılması istenen acele işlerden sonra ele alınır. Acele olan da, esas önemli olanın önüne geçer. Esas önemli olan da, ancak acele olduğu zaman ele alınır ki, o zaman da artık iş işten geçmiştir.“. Bu söz, Luis J. Halle’ye ait. Sadece devlet adamlarına değil, pek çok işe de ne kadar uygun olduğunu biraz düşünün.

BT/Haber ‘Harman’ köşesinde 7.11.1995 ‘de yayınlanmıştır.

Filed under : BT/Haber Yazıları | Comments Off on Aynı Çizgide Devam