Nov 01 2008

İyi İdare Ediyoruz

Posted by

“İyi idare ediyoruz ya da idare ettiğimizi sanıyoruz”

İçinde yaşadığımız dönemi bu şekilde özetlemek olası. Uluslararası platformda oluşan bir sıkıntının bizi etkilemeyeceğini düşünmek biraz fazla iyimserlik oluyor. Ya da psikolojik olarak insanları rahatlatma amacı güdüyor. Nasıl olsa fazla okuyan bir toplum değiliz. İzlenen, dinlenen televizyon ve radyo kanalları da suya sabuna dokunmayan konularla vakit geçirtiyor. Bu durumda sıkıntıyı yaşayanlar kendi içinde kalıyor, ne olacağını merakla beklemeye devam ediyor.

Neler olabileceğini ve bunların olmaması için neler yapılması gerektiğini söyleyenler “Felaket Tellallığı” yapmakla eşleştiriliyor.

Halbuki, iş yaşamına bakalım. Şirketler niçin danışmanlarla çalışır, kendi bünyesinde uzmanlar istihdam eder? Yaşanabilecek sorunlarla başa çıkmak, önlem almak, kendini yenilemek, günümüze ayak uydurmak için. Peki bu işleri yaparken şeffaf mıdır? Eğer borsada işlem görüyorsa, evet. Bilgilendirmesi gereken kişiler, uyması gereken kurallar vardır.

Bu sistemi iş yaşamında uygularken, gerekli tedbirler alınmazsa şirketin durumunun kötüye gideceğini söyleyen uzmanlara kızılır mı, işten el mi çektirilir yoksa önerilenler uygulamaya alınmaya çalışılıp sorun oluşmadan engellemek mi düşünülür?

İşi bilenlere kızmaktan fayda gelmez. Verilen bilgileri hazmedip uygulamaya almak gerekir.

Şurası bir gerçek ki; ekonomide küçülme kaçınılmaz. Bu istihdamın azalmasını beraberinde getirebilir. İşsizlik oranımız zaten yüksekti. Bunun yanına yeni işsizlerin katılması hiç iyi olmaz. Şimdiden bazı şirketlerde çalışan sayısının azaltılmayacağı ancak maaşların gözden geçirileceği konuşulmaya başlanmış durumda. Bu doğru bir politika değil kanımca. Eğer şimdi belirlenecek maaşlar doğru maaşlar ise niye daha önce yüksek maaş ödeniyordu. Bu da yönetimin hatası. Eğer mevcut durumdan yararlanmak söz konusu ise bu da etik bir davranış değil.

Tabii ki harcamalara dikkat edilmeli. Gereksiz masraflardan kaçınılmalı. Ancak zaten böyle olması gerekmiyor muydu? İsraftan kaçınmak yaşam biçimimiz olmalıydı. Bu kuralları sadece bugünlerde mi hatırlayarak, uygulamaya alacağız. Önümüzü biraz gördüğümüzde “Lale Devri” kuralları mı geçerli olacak!

Vakti zamanında alınan tedbirlerin sayesinde bugünlere kadar gelindi. Mevcut uygulamaları devam ettirmek de bir politikadır, işe yaradıkları sürece. Ancak zamanı dolmaya başladığında da hemen yeni uygulamaları devreye almakta yarar var.

Bu dönemde şirketler ne yapabilir? Teknolojiden daha fazla yararlanmaya çalışır. Telekonferans sistemleri aracılığı ile seyahat giderlerini azaltabilir. Kağıt çıktı yerine elektronik ortamda depolama sistemlerini kullanmaya başlayabilir. VOIP ile telekomünikasyon giderlerini azaltabilir. Kısacası, elindeki masraf kalemlerini alt alta koyup, nerede teknolojiden nasıl yararlanırsam hem maliyetim düşer hem de verimli çalışırım konusuna odaklanır.

Amaç ekonomiyi küçültmek değil, daha verimli ve daha az maliyetle çalışmak.

Sağlık, başarı, mutluluk, barış, sevgi ve huzur dolu günler dilerim.

Telepati ‘Saydam’ köşesinde Kasım 2008 ‘de yayınlanmıştır.

Filed under : Telepati Yazıları | Comments Off on İyi İdare Ediyoruz