Jul 01 2013

İnsan Hakları Konusunda BHT Sektörüne Rehber

Posted by

2011’in sonunda Avrupa Komisyonu, ‘İşletmeler ve İnsan Hakları’ konusunda ‘Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri – ICT – sektörü’ için bir rehber hazırlanması görevini İnsan Hakları ve İşletmeler Enstitüsü – IHRB www.ihrb.org – ve Shift Project kuruluşuna – www.shiftproject.org – verdi. İki kuruluş üzerinde çalıştıkları rehberi geçtiğimiz günlerde tamamlayarak yayınladırlar.

Rapor çok kapsamlı ve bir köşe yazısında tümüyle özetlenebilecek durumda değil. Onun için sizlerle bazı başlıkları paylaşacağım.

Raporun amacı, ‘BHT sektöründe yer alan oyuncuların İnsan Hakları konusunda sosyal sorumluluk ve etik değerler açısından nasıl davranacaklarına yardımcı olacak bir rehber hazırlamak‘ şeklinde tanımlanmış.

Sorumluluk sahibi BHT sektör kuruluşlarının ürünlerine, servislerine ve teknolojilerine yatırım yaparken insan haklarını ön plana aldıklarını aktarıyor. Bu bağlamda çalışanlarına, tedarik zincirlerindeki çalışanlara, müşterilerine, kullanıcılarına veya topluluklara karşı davranışlarının olumlu veya olumsuz sonuçlara nasıl yol açacağını bilmeleri gerektiğini söylüyor.

Rapor:

–       Rehber hakkında

–       İnsan Hakları ve BHT sektörü

–       İnsan Haklarının uygulamaya alınması. Bu esnada altı ana bileşen kurumsal sorumluluk altında açıklanıyor. Bunlar:

  • Rehberdeki ilkelerden ne beklenmeli?
  • Bunlar niçin önemlidir?
  • Hangi adımları içerir? Bu adımlar ‘Uygulamaya alırken ana noktalar’ ve ‘Olası Yaklaşımlar’ ile destekleniyor.
  • Nereden başlamalı? Özellikle İnsan Hakları konusunda daha önce hiç çalışma yapmamış kuruluşlar için.
  • Rehberdeki ilkelerin uygulamaya nasıl alındığını sorgulayacak sorular.

olarak üç bölümden oluşuyor.

Bu amaca ulaşırken BHT sektöründeki işletmelerin nasıl sınıflandırıldığı da çok güzel açıklanmış. Bu sınıflandırmaya bakmakta yarar var. Ana kategoriler: Telekom servisleri, Web ve Bulut platform servisleri, Cihaz üreticileri, Cihazlarda kullanılan malzemelerin üreticileri ve Yazılım. Bunların altında da alt kategoriler yer alıyor.

Raporda kuruluşların ve kişilerin bir arada herhangi bir şekilde iletişime girdiklerinde hangi konularda birbirlerini etkileşime aldıkları ve negatif sonuçlarının ne olabileceği konusunda kapsamlı bir matris özet mevcut.

Rapor aynı zamanda BHT sektöründeki kuruluşların etik değerlere sahip olma konusunda da yol gösterici bir rol oynuyor.

İnanılmaz zenginlikte bir kullanılan referanslar ve terim açıklamaları ekine sahip rapor. Sadece kullanılan kaynakları incelemeniz dahi çok zaman alacak ve yeni ufuklara yol açmanızı sağlayacaktır.

Raporun tümüne http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/ adresinden erişebilirsiniz. Bu adreste ayrıca Küçük ve Orta Boy İşletmeler için İnsan Haklarına Giriş rehberi de mevcut.

Şimdi sıra bizim sektör sivil toplum kuruluşlarımızda. Bu raporu tümüyle ve özet şekliyle Türkçeleştirerek bizimle paylaşmalarını bekliyorum.

Görüş ve düşüncelerinizi bana iletin ki, neyi doğru neyi yanlış yapıyoruz görelim. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sağlıcakla kalın.

İstanbul – 30.Haziran.2013

Telepati ‘Saydam’ köşesinde Temmuz 2013 ‘de yayınlanmıştır.

Filed under : Telepati Yazıları | Comments Off on İnsan Hakları Konusunda BHT Sektörüne Rehber