Jul 12 2015

Eğitim ve DEA

Posted by

Televizyonu açıyorum üniversite, gazeteye bakıyorum üniversite, radyoyu açıyorum üniversite, sokağa çıkıyorum üniversite. Her tarafım üniversite reklamları ile kaplı.

Bu kadar üniversite reklamı görünce sevindim artık yükselişe geçtik, araştırma ve patent pazarında iyi sıralara çıkacağız diye. Sonra merak ettim, niçin ‘bizden mucit çıkmaz’ dediklerini ve araştırmaya karar verdim.

Türkiye’de 109’u devlet, 76’sı vakıf olmak üzere toplam 185 üniversite var. Ayrıca 8 tane vakıf meslek yüksek okulu mevcut. Sadece İstanbul’da faaliyet gösteren 58 üniversite var.

Bilişimle ilgisi olabilecek bölümlerin hepsini bir araya getirdiğimde 2014 – 2015 eğitim yılı için 2.763 yeni öğrenci kaydı ve okuyan 9.491 öğrenci mevcut görünüyor. Önlisans’ta 20.748 yeni öğrenci kaydı, toplam 70.118 okuyan öğrenci mevcut. (Kaynak: YÖK)

Tüm üniversitelerde 57 tane öğrencisi olmayan birim var.

‘Center for World University Rankings’ sıralamasına göre en iyi 1000 üniversite içinde Türkiye’den 10 okul listede görünüyor ancak listeye en yüksek sıradan giren üniversitemizin sıralamadaki yeri 470. Geri kalan 9 üniversite ise ikinci 500’de yer alıyor.

2012 senesinde, 2023’de Türkiye’nin dünya’nın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için her sene %8,5 büyüme oranı yakalaması gerektiği söylenmişti. İki seneyi yedik, bu sene de gitti. Kaldı 7 sene. Bakalım ne olacak?

PISA ‘Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” – OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren araştırma projesi – sonuçlarına bakarsak:

  2009 2012 Türkiye 2012 OECD ort. 2012
Matematik 43. sıra 44. sıra 448 puan 494 puan
Fen 42. sıra 43. sıra 463 puan 501 puan
Okuma 41. sıra 42. sıra 475 puan 496 puan

Tübisad’ın 2012 senesinde yayınladığı ‘Atılım İçin Bilişim’ raporunda; ‘Gerçekçi senaryo, olağan senaryo ve atılım senaryosunda istihdam edilecek personel sayısı 2023 yılında, sırasıyla, 343, 193 ve 378 bin kişiye çıkmaktadır. Kurgulanan çerçeveye göre en büyük artış, yazılım ve bilişim hizmetleri sektörlerinde olacaktır. Gerçekçi senaryoya göre yazılım ve bilişim hizmetleri sektörlerinde istihdam düzeyi 2008 yılında 58 binden, 2023 yılında 225 bin kişiye ulaşacaktır. Yani on beş yıl içerisinde 166 bin yeni istihdam yaratılacaktır.’ demektedir. Yukarıdaki veriler ışığında ne olacağını görmek için kâhin olmaya gerek yok.

Lise ve üniversite sınavlarında itiraz itiraz üstüne. Bu arada bir de Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı iptal etti. Gerekçeli kararı görelim, ne yapacağımıza bakarız diyor şimdi yetkililer.

Tübisad’ı takdir etmek gerekiyor bu arada. Sektör için pek çok faydalı faaliyet yapıyor, rapor hazırlıyor. Bu konuyu incelerken Tübisad’ın Şubat 2015’de yayınladığı ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Düzenleyici Etki Analizi’ raporu aklıma geldi.

DEA ‘Düzenleyici Etki Analizi’, devlet kurumlarının önerilen düzenleme değişikliklerinin sonuçlarını dikkatlice ve siste­matik bir şekilde analiz edip karar almadan önce ilgili paydaşlardan görüş almasını gerek­tiren, faydası kanıtlanmış bir ortak akıl me­kanizması ve istişare aracı olan, metodolojik bir düzenleme analiz yöntemidir. DEA’lar alınan kararların istenmeyen sonuçlar doğurması riskini en aza indirir; ayrıca alınan kararların dengeli olmasını sağlar. DEA’nın odağında fayda ve maliyetlerin karşılaştırılması bulunmaktadır.

Türkiye’de de 2009 senesinde DEA konusunda yapılan çalıştayların, seminerlerin haddi hesabı yok. Herkes öğrenmiş görünüşe göre. AB müktesebatına uyum sağlanması için DEA kullanılması karara bağlanmış durumda.

Eğitim ve öğretim sisteminde DEAların ne kadar kullanıldığını çok merak ediyorum. Bir DEA hazırlanması uzun bir süreç. Biz de akşamdan sabaha uygulama değişiyor. Ondan sonra bir şey çıktığında ne yaparız, bakalım diye düşünüyoruz.

Görüş ve düşüncelerinizi bana iletin ki, neyi doğru neyi yanlış yapıyoruz görelim. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Kalın sağlıcakla.

İstanbul – 12.Temmuz.2015

Telepati dergisi ‘Saydam’ köşesinde Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Filed under : Telepati Yazıları | Comments Off on Eğitim ve DEA